Ul. Ogrodowa 22
05-816 Michałowice - Reguły
tel.: (22) 798 03 18
fax: (22) 723 00 56

e-mail: blanx@blanx.info.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000177786
NIP 534-21-29-900
Kapitał zakładowy: 440.000,00 pln

A.B.Berren - Handlowy Sp. z o.o. jest Wyłącznym Dystrybutorem w Polsce marek: BlanX, BioRepair, L'Angelica
i Stomygen oraz Właścicielem marek Dyduś i Dyduś Plus.

    

Firma A.B. Berren-Handlowy Sp. z o. o. jest także Właścicielem marki Dyduś i Dydyś Plus.

      

Nasze strony:

www.blanx.info.pl | www.biorepair.pl | www.biorepairjunior.pl | www.angelica.pl | www.stomygen.pl

www.dydus.pl | www.wszystkoozebach.com.pl | www.berren.pl | www.blanxwhiteshock.pl

 

Rekomendowane serwisy:

© Copyright 2005 - 2011 A.B. Berren-Handlowy sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cała zawartość strony internetowej www.blanx.info.pl i jej podstron, jak też poszczególne ich części i elementy, w tym informacje, teksty, rysunki, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki video, kompilacje danych, materiały do pobrania, układ elementów na stronie internetowej www.blanx.info.pl oraz jej podstronach - stanowią przedmiot bezwzględnych praw wyłącznych A.B. Berren-Handlowy sp. z o.o., podmiotów powiązanych, dostawców treści lub licencjodawców i są chronione m.in. przez ustawę z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90 poz. 631, tekst jednolity z późn. zm.). Bez pisemnej zgody A.B. Berren-Handlowy sp. z o.o. zabronione jest w szczególności jakiekolwiek ich modyfikowanie, kopiowanie (zwielokrotnianie), wykorzystywanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.